'99J2第26節 vsヴァンフォーレ甲府 in厚別 1999.9.15

siaimae.jpg (11350 バイト) yobu.jpg (13609 バイト)

shoot1.jpg (17651 バイト) shoot2.jpg (16035 バイト)

sekigoal.jpg (13731 バイト)

koko!.jpg (16210 バイト) okoru.jpg (14321 バイト)

↓PKでの得点シーン(5連写)
pk1.jpg (10791 バイト)pk2.jpg (8942 バイト)
pk3.jpg (9252 バイト)pk4.jpg (8164 バイト)
pk5.jpg (9886 バイト)

senaka.jpg (15326 バイト) hidariasi.jpg (17040 バイト)

↓ヒーローインタビュー
hero1.jpg (11989 バイト)
(とりあえず、ふじしまカメラ目線)
hero2.jpg (11825 バイト) hero3.jpg (11372 バイト)

Photo by Toshiya Fujishima

[写真館へ戻る]